Political tour of the disputed areas in Jerusalem and its surroundings (Geneva Initiative)

סיור מדיני באזורי המחלוקת בעיר וסביבתה, בהובלת אל"מ (במיל'), ד"ר שאול אריאלי, מראשי יוזמת ז'נבה, מי שהיה בעבר ראש מנהלת המו"מ להסכם הקבע עם הפלסטינים וחוקר בכיר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. […]