Shining a brighter light together – in a series of interfaith events in several places throughout the country – Haifa 1/4 (Rabbis for Human Rights)

בית הגפו בית הגפן, חיפה

יחד נגביר את האור מאז ה-7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, אנו בקול רבני לזכויות אדם מקדמים תפילות ואירועים בין דתיים, כדי לחזק את השותפות, הערבות ההדדית והסולידריות היהודית-ערבית בכל רחבי הארץ. […]

Meeting with an open heart – the Sulha

משפחת הסולחה מארחת התכנסות בלב פתוח ליהודים וערבים המבקשים להפגש יחדיו בעת הזאת במעגל תמיכה, צער, אבל, תקוה, שירה ותפילת הלב יום א' 10.12 | 19:00-21:00 | אולם בין שמיים […]