Come and talk with us, the Combatants for Peace, After Kaplan (Tel Aviv)

קפלן קפלן 22, תל אביב

שהכול נרגע ומתחיל להסתיים, ההפגנה והצעקות והזמבורות והקריאות והתופים – אנחנו פותחים מעגל שיח של אחרי. כל שבוע, ב-21:30, אנחנו מזמינים אתכם לבוא, ומזמינים אתכם להזמין חברים לבוא, ולשבת ולדבר […]